Informacje o firmie

Zakład Robót Budowlanych prowadzę od roku 1989, kontynuując podobną działalność prowadzona przez mojego ojca, również inżyniera budowlanego.

W okresie ostatnich dwudziestu lat wykonywałem wiele różnego rodzaju robót dla Inwestorów zarówno państwowych, korporacyjnych jak i prywatnych.

W latach 1991-1998 współpracowałem z E. WEDEL S.A., na zlecenie którego wykonywałem adaptacje i remonty pomieszczeń produkcyjnych i biurowych, roboty konstrukcyjne tj. wzmocnienie stropów, fundamenty sensorowych wag samochodowych, budowę chłodni i syropiarni, budowę klinkierowego ogrodzenia bazy transportowej, rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych oraz roboty nawierzchniowe i izolacyjne – parkingi i chodniki z kostki Bauma.

Innym moim kontrahentem był Zakład Remontowy Energetyki Warszawa S.A., dla którego wykonywałem remont kapitalny hali produkcyjnej – wymianę konstrukcji stalowej dachu, nowy układ słupów żelbetowych oraz konstrukcję stalową pod suwnice, remont i adaptację dwóch kondygnacji na pomieszczenia biurowe i laboratoryjne oraz różnorodne roboty wykończeniowe. Ostatnie w 2011 roku.

Od 1999 roku prowadzę roboty remontowe w pomieszczeniach biurowych Centrali i oddziałów Powszechnego Banku Kredytowego S.A. – obecnie Bank BPH S.A.

Poza robotami w zakładach przemysłowych wygrałem przetargi publiczne i zrealizowałem roboty remontowo – budowlane w Pałacu Corazziego przy Placu Bankowym /inwestor Zarząd Miasta st. Warszawy/, w Urzędzie Stanu Cywilnego i Pałacu Ślubów na Placu Zamkowym /inwestor Gmina Centrum/, roboty rozbiórkowe przy ulicy Ząbkowskiej i chodnik z kostki betonowej /inwestor Gmina Praga Północ/, roboty remontowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Smoszewie k/Warszawy /inwestor Kuratorium/, remont Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Al. Szucha, remont biur firmy developerskiej AB INVESTEMENTS przy ul. Świętokrzyskiej.

Wykonywałem i wykonuję różnorodne prace wykończeniowe dla firm developerskich DOM DEVELOPMENT S.A, ECHO S.A., SEDNO Sp. z O.O., dla BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA Sp. z O.O. /jako podwykonawca/. Dla firm budowlanych BUDBAUM A S.A., SM MERKURY, BARC WARSZAWA S.A wykonywałem różnego rodzaju ogrodzenia.

W 2011 roku wykonywałem i wykonuję prace remontowe na rzecz Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Na zlecenie Inwestorów prywatnych i spółdzielni mieszkaniowych wybudowałem ok. trzydziestu pięciu domków jednorodzinnych w stanie surowym oraz trzy domki w stanie wykończonym.

Przedstawione wyżej roboty budowlane poparte są w większości referencjami, które są dostępne tutaj.

Moja firma zatrudnia średnio 3 do 15 pracowników ale ten stan – w zależności od ilości robót - może wzrosnąć.

Posiadam własne zaplecze z magazynem i bazę noclegową oraz większość wyposażenia do prowadzenia różnorodnych robót budowlanych.

Nie zalegam i nigdy nie zalegałem z opłatami składek w ZUS-ie, należności podatkowych w Urzędzie Skarbowym oraz płatności dla pracowników, podwykonawców i dostawców materiałów.

Doświadczenie

Na rynku istniejemy juz ponad 20 lat.

Renoma

Otrzymaliśmy dziesiątki referencji.

Wszechstronność

Zajmujemy się kompleksową budową domów. Wykonujemy prace remontowe.